Danh sách khách hàng từng mua thuốcDưới đây là danh khách hàng đã từng mua các sản phẩm thuốc của shop được đánh số từ dưới lên trên :
Shop sẽ cập nhật liên tục.
Khách hàng nhận ra đã từng có người mua ở gần chỗ mình và muốn nói chuyện với các khách đã mua hàng của shop thì chúng tôi sẵn sàng cung cấp số điện thoại.
Hiện tại chúng tôi không hiện lên 3 số giữa của khách hàng để tránh bị làm phiền
Tên:
Số điện thoại chỉ ghi 8 số nếu khách hàng cần hỏi thì liên lạc với shop
Địa chỉ không ghi số nhà chỉ ghi ngõ
>>>>> Xem tại đây <<<<<<